Pracownia Zagajnik

Pracownia Zagajnik

oryginalne i pełne magii

Projekty ogrodów działkowych

 

Projektowanie ogrodu to zorganizowanie dostępnej przestrzeni w sposób funkcjonalny, odpowiadający gustom i upodobaniom mieszkańców i dopasowany do zastanych uwarunkowań. Dobry projekt ogrodu działkowego spełnia wszystkie te warunki, ale mimo to może być tylko „dobrym rzemiosłem”.

Magii i niepowtarzalności projektowi dodają zmysł plastyczny, wyczucie, intuicja i zaangażowanie włożone przez twórcę (projektanta) w każdy szczegół projektowanej przestrzeni.       To wszystko w połączeniu z posiadaną wiedzą o projektowaniu ogrodów (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego)                oraz kompetencjami psychologa (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej) sprawia, że w ZAGAJNIKU powstają projekty ogrodów działkowych - magiczne... eleganckie... uwodzicielskie... wyśnione...

Tworząc projekt ogrodu działkowego staram się, aby każdy z nich:

  1. był dopasowany do zastanych warunków siedliskowych panujących na danym obszarze: klimatu, stron świata, ekspozycji na słońce i wiatry, rodzaju gleby, wilgotności gleby, ...
  2. wpisywał się w zastany krajobraz: ogród całkowicie niedopasowany do ducha danego miejsca jest sztuczny i często nie spełnia pierwotnych oczekiwań. Nie znaczy to, że na terenach wiejskich można stworzyć jedynie ogród w stylu wiejskim! Ważne jest jednak, aby umieć uszanować zastany krajobraz, widoki i otoczenie ogrodu i w umiejętny sposób zaadaptować je do naszej wizji.
  3. stanowił całość z architekturą domu i wystrojem wnętrza
  4. szanował faunę i florę królujące w ogrodzie i jego pobliżu
  5. uwzględniał uwarunkowania historyczne i społeczne danego obszaru
  6. powstawał w zgodzie z wymogami prawnymi
  7. spełniał wymogi finansowe właścicieli. Warto wspomnieć projektantowi o planowanym na założenie ogrodu budżecie, aby już przed rozpoczęciem projektowania móc właściwie rozplanować koszty założenia przyszłego ogrodu. 
  8. ..., ale przede wszystkim:

  9. każdy projekt jest tworzony dla właścicieli danej działki, więc to ich wymagania, oczekiwania i gusta są decydującym czynnikiem w procesie powstawania projektu. Tworząc projekty ogrodów działkowych uwzględniane są wszystkie oczekiwania właścicieli ogrodu, tak, aby dopasować ogród do stylu ich życia i sposobów użytkowania ogrodu
  10. należy pamiętać o tym, że projekt jest dziełem, które w olbrzymim stopniu zależy od wyczucia projektanta. To jego umiejętności, talent i zaangażowanie są zwieńczeniem całości - przesądzają o efekcie i powodzeniu przedsięwzięcia.                                                                


 

Theme by raduga | Pat Heard